اعضای انجمن

دکتر آزاده زارعی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • ورودی : 1395
  • استان طبابت : تهران
  • شهر محل طبابت : تهران
  • شماره نظام پزشکی : 110638

بیوگرافی