لوگو

یزد

آدرس:

یزد، خیابان فرخی، خیابان اورژانس کلانتری، بیمارستان رهنمون، بخش طب ایرانی

شماره تماس: 09351489919
سال تاسیس: 1398
لیست اعضا هیئت مدیره

دکتر محمدعلی زارعیان

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 145716
ایمیل: 09101111111

دکتر رقیه زارع

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 127104
ایمیل: Drzare313@gmail.com
کد نظام پزشکی: 142327
ایمیل: M.seiedhashemi@yahoo.com
لیست اعضا پیوسته

دکتر راضیه نبی میبدی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی:
ایمیل: 09101111111

دکتر محمدعلی زارعیان

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 145716
ایمیل: 09101111111

دکتر رقیه زارع

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 127104
ایمیل: Drzare313@gmail.com
کد نظام پزشکی: 144993
ایمیل: dr.vahid.tafazoli@gmail.com
کد نظام پزشکی: 142327
ایمیل: M.seiedhashemi@yahoo.com

دکتر مجید امتیازی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 97056
ایمیل: Dr.emtiazy@gmail.com
لیست اعضا هیئت موسس

دکتر محمدعلی زارعیان

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 145716
ایمیل: 09101111111