لوگو

تبریز

آدرس:

آذربایجان شرقی- تبریز -خیابان آزادی - خیابان گلگشت - دانشگاه تبریز - روبروی دانشکده ریاضی - طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده طب سنتی

شماره تماس: 04133379527
سال تاسیس: