اعضای انجمن

دکتر آیسان نوزاد

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : خیر
  • سمت اجرایی : رئیس شعبه ارومیه
  • دانشگاه علوم پزشکی : دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد
  • ورودی : 1388
  • شهر محل طبابت :

بیوگرافی