اعضای انجمن

دکتر امیرمهدی طالب

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : دانشجوی دکترای داروسازی سنتی
  • عضو هیئت علمی : بله
  • سمت اجرایی : بازرس علی البدل 2
  • استان طبابت : تهران
  • شهر محل طبابت : تهران
  • شماره نظام پزشکی : 9029 - د

بیوگرافی