اعضای انجمن

دکتر سمانه سلیمانی

  • رشته : دکترای داروسازی سنتی
  • تخصص : متخصص داروسازی سنتی
  • عضو هیئت علمی : دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • ورودی : 95
  • شماره نظام پزشکی : د-15858

بیوگرافی