اعضای انجمن

دکتر سید مجید غضنفری

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  • سمت اجرایی : دبیر و مسئول روابط عمومی
  • ورودی : 93
  • آدرس : سلامت کده طب سنتی دانشگاه - خ. اسدابادی - کنار بانک اقتصاد نوین - طبقه دوم
  • استان طبابت : خراسان رضوی
  • شهر محل طبابت : سبزوار
  • شماره نظام پزشکی : 70225

بیوگرافی