اعضای انجمن

دکتر زهره مرتجی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : دانشجوی دکترای داروسازی سنتی
  • عضو هیئت علمی : خیر
  • سمت اجرایی : خزانه‏ دار و مسئول امور مربوط به اعضای پیوسته و وابسته
  • ورودی : 89
  • استان طبابت : تهران
  • شهر محل طبابت : تهران
  • شماره نظام پزشکی : 132120

بیوگرافی

...